Ξεφυλλίστε το φυλλάδιό μας για τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας.

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Η Arcenviro αποτελεί πρωτοπόρο στις Τεχνολογίες και Εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Με εμπειρία άνω των 15 ετών και τη συνδρομή του άρτια καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού της, είναι σε θέση να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε ένα ευρύτατο φάσμα ζητημάτων στον τομέα της Γεωπληροφορικής και των Τεχνολογιών.

Μέσω της εμπειρίας, της τεχνογνωσίας και του εξοπλισμού της η Arcenviro είναι η εταιρεία που ειδικεύεται στην εξεύρεση, προσφορά και υλοποίηση ολοκληρωμένων, προσιτών και άμεσων λύσεων, προσαρμοσμένων στις εκάστοτε ανάγκες των πελατών μας.

 

Στους πελάτες μας προσφέρουμε τις ακόλουθες εξειδικευμένες Υπηρεσίες:

Παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση γεωγραφικών δεδομένων
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την παραγωγή ψηφιακών δεδομένων μέσω σάρωσης αναλογικών χαρτών και σχεδίων, τη γεωαναφορά και ψηφιοποίηση / διανυσματοποίηση ψηφιακών χαρτών και σχεδίων, την επεξεργασία δορυφορικών εικόνων και αεροφωτογραφιών κ.α. και την παράδοση των δεδομένων αυτών σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή.
Ψηφιακή χαρτογραφία - Παραγωγή ψηφιακών / αναλογικών θεματικών χαρτών
Αναλαμβάνουμε την παραγωγή και διάθεση περιβαλλοντικών δεδομένων σε ψηφιακή μορφή (περιβαλλοντική χαρτογράφηση) για τα ακόλουθα θεματικά επίπεδα:
 • Χλωρίδα, πανίδα, οικοσυστήματα
 • Προστατευόμενες – ευαίσθητες περιοχές
 • Χρήση – κάλυψη γης
 • Εκτίμηση πιέσεων και απειλών περιβάλλοντος
 • Ισορρυπαντικές – ισοθορυβικές καμπύλες
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων ή δραστηριοτήτων
 • Επικαιροποίηση περιβαλλοντικών χαρτών. 
Τα παραπάνω θεματικά επίπεδα μπορούν να αποτελούν αναλογικούς ή ψηφιακούς θεματικούς χάρτες οποιασδήποτε μελέτης.
Ανάπτυξη γεωγραφικών βάσεων δεδομένων
Σχεδιάζουμε, αναπτύσσουμε και κατασκευάζουμε γεωγραφικές βάσεις δεδομένων για κάθε χρήση (στατιστική, οικονομική, γεωλογική, γεωγραφική κ.α.) Υποστηρίζονται όλα τα γνωστά ΣΔΒΔ (MSAccess, PostgreSQL - PostGIS, Personal Geodatabase κ.α.).
Ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων
Αναπτύσσονται ψηφιακά μοντέλα σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και με τη χρήση όλων των δυνατών δεδομένων, μετρήσεων και βιβλιογραφικών πηγών. Η εταιρεία μας είναι σε θέση να κατασκευάσει:
 • Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους
 • Μοντέλο εξάπλωσης ατμοσφαιρικής ρύπανσης/ ηχορρύπανσης παραπλεύρως γραμμικής πηγής ρύπανσης
 • Μοντέλο εκτίμησης εδαφικής τρωτότητας / εδαφικής απώλειας
 • Ανάλυση Ορατότητας (Visibility Analysis)
 • Σχεδίαση Βέλτιστων Διαδρομών για στόλους οχημάτων
Ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου (WebGIS)
Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον τομέα των Τεχνολογιών και διαρκώς εξελισσόμενοι, είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε διαδικτυακές εφαρμογές που συνδυάζουν τις λεγόμενες Υπηρεσίες Διαδικτύου με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.