Εμπειρια

Η εταιρεία έχει καθιερωθεί στον τομέα της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, της Διαχείρισης Περιβάλλοντος και της εφαρμογής των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Έχει εμπειρία για όλες τις κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων, όπως:

  • Βιομηχανίες – βιοτεχνίες - εργαστήρια,
  • Τουριστικές επιχειρήσεις,Πτηνοτροφικές – κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις,
  • Εταιρείες ανάπτυξης και αξιοποίησης έργων Α.Π.Ε.,
  • Εταιρείες τηλεπικοινωνιών,
  • Εγκαταστάσεις Ανακύκλωσης – Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Χ.Υ.Τ.Α., Χ.Α.Δ.Α.,
  • Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων,
  • Δίκτυα υποδομών (οδικά, λιμενικά, υδρευτικά, αρδευτικά, αποχετευτικά κ.α.),
  • Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.,
  • Προστατευόμενες περιοχές Φυσικού Περιβάλλοντος.