Σχεδιασμός και αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων

Στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, η εταιρεία μας εκπονεί ή και διεκπεραιώνει:

Περισσότερα ...

Περιβαλλοντική πολιτική και περιβαλλοντικά ζητήματα

Η Arcenviro αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον ευρύτερο κλάδο της Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Χάρη στην άρτια και πολύπλευρη κατάρτιση του επιστημονικού προσωπικού της, το οποίο καλύπτει διάφορους τομείς επιστημονικής εξειδίκευσης, η εταιρεία διαθέτει πολυετή (άνω των 17 ετών) εμπειρία σχετικά με το περιβαλλοντικό ζήτημα και τη συμμόρφωση στο περιβαλλοντικό δίκαιο.

Περισσότερα ...

Συστήματα Διαχείρισης

Η εναρμόνιση μιας επιχείρησης σε διεθνή πρότυπα και κανονισμούς εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της θα είναι ασφαλείς, αξιόπιστες και καλής ποιότητας. Επιπλέον, η εναρμόνιση βοηθά τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές, λειτουργεί σαν μοχλός για την εξωστρέφειά τους και τέλος δημιουργεί ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι επισχιερήσεων που δεν εναρμονίζονται με αντίστοιχα πρότυπα.

Η Arcenviro έχει την απαραίτητη εμπειρία και τεχνική γνώση, ώστε να αναπτύσσει και να εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης για επιχειρήσεις και οργανισμούς, προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε ένα ευρύτατο φάσμα Συστημάτων Διαχείρισης.

Read more...

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Η Arcenviro αποτελεί πρωτοπόρο στις Τεχνολογίες και Εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Με εμπειρία άνω των 15 ετών και τη συνδρομή του άρτια καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού της, είναι σε θέση να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε ένα ευρύτατο φάσμα ζητημάτων στον τομέα της Γεωπληροφορικής και των Τεχνολογιών.

Περισσότερα ...