Η εταιρεια

Η εταιρεία Σ. Δασακλής – Γ. Σιγαλός Ο.Ε. με το διακριτικό τίτλο δημιουργήθηκε στις αρχές του έτους 2002 με έδρα την Αθήνα. Οι δραστηριότητές της  καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα αντικειμένων σε Περιβαλλοντικά θέματα και θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Είναι μία ομόρρυθμη εταιρεία των Δασακλή Σωκράτη και Σιγαλού Γεωργίου, Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων, που δραστηριοποιούνται παράλληλα και από κοινού στο χώρο αυτό από το 1995 με πλούσια δραστηριότητα τόσο σε μελετητικό όσο και σε ερευνητικό και διδακτικό επίπεδο.

Η Arcenviro συστάθηκε από την ανάγκη για συμμετοχή των εταίρων - μετόχων της αλλά και των συνεργατών της σε έργα και προγράμματα  μεγαλύτερης κλίμακας και προϋπολογισμού, ως φυσικό αποτέλεσμα της καθιέρωσης τους στον κλάδο του Περιβάλλοντος.